Väntutor

Som väntutor på Yrkeshögskolan Novia har du till uppgift att ta hand om första årets studerande, även kallade gulisar. Väntutorer skall handleda gulisarna i studierna, studielivet och studiestaden. Du skall finnas till hands för gulisklassen och jobba för en bra stämning i klassen. Under gulisens första år kommer du som väntutor att ordna flera olika evenmang och tillställningar för gulisklassen för att skapa trygghet och gemenskap.

Väntutor utibldningen

Väntutorutbildningen är uppdelad i två olika delar. I april ordnas den första delen, där fokus ligger på att lära sig om tutorernas uppgifter i allmänhet och ledarskap. Den andra delen i utbildningen ordnas fredagen innan skolstarten i augusti. Under den andra delen är det mera specifikt program om tutorernas uppgift den första veckan, hur och vart gulisarna skall handledas, praktiskt information från olika stödtjänster samt genomgång av tutorernas handbok. Att vara väntutor ger 3 studiepoäng det första året, och 1 studiepoäng det andra året.

Svenska