Utskott

Styrelsen tillsätter utskott enligt behov för att engagera studerande i planeringen och genomförandet inom de olika verksamhetsområdena. Utskotten leds alltid av en styrelsemedlem.

Dessa utskott finns inom Novium 2018 (uppdatering pågår):

Tutorutskottet

Utskottet deltar i planeringen och genomförandet av tutorverksamheten. Utskottet leds av styrelsens tutoransvariga och som föredragande fungerar tutorsekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Edith Nyman (ordf√∂rande)
 • Sharie Sveholm (viceordf√∂rande)
 • Erica Sved
 • Liza Zevenhoven
 • Anton Blomberg
 • Fredrika Lund
 • Julia Dahlkvist (sekreterare)

Internationella utskottet

Utskottet planerar och genomför Noviums internationella verksamhet under ledning av internationellt ansvariga. Som sekreterare för utskottet fungerar tutorsekreteraren som också är föredragande i det som gäller i-tutorutbildningen.

Medlemmar i utskottet:

 • Sharie Sveholm (ordf√∂rande)
 • Edith Nyman (vice ordf√∂rande)
 • Julia Dahlkvist (sekreterare)
 • Erica Sved, Jakobstad
 • Desir√© R√∂nngren, Vasa¬†
 • Deadrise Ishtyaq, √Öbo
 • Omobolane Sanni, Vasa
 • Elouise Granlund, √Öbo
 • Sameh Katr, √Öbo

PR-utskottet

Utskottet planerar och gör grafiskt material som behövs för verksamheten. Utskottet kan också ta sig an annat som har med PR-området att göra. Utskottet leds av PR-ansvariga i styrelsen och som sekreterare fungerar informationssekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Linda Johans (ordf√∂rande)
 • Erica Sved
 • Emil Dahlstr√∂m
 • Ellen Westerlund (sekreterare)

Social- och högskolepolitiska utskottet

Utskottet uppmärksammar frågor som berör studerandes rättigheter och välmående. T.ex. kan utskottet ta initiativ till kampanjer och uttalanden i dessa frågor. Utskottet leds av högskolepolitiskt ansvariga och som sekreterare fungerar intressebevakningssekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Samuli Salminen (ordf√∂rande)
 • Mikaela Lindeman (sekreterare)

Kulturutskottet

Utskottet planerar och genomför de evenemang som hör till området studerandetraditioner/kultur. Utskottet leds av kulturansvariga i styrelsen.

Medlemmar i utskottet:

 • Jenny Sandberg (ordf√∂rande)

Finansutskottet

Utskottet bereder större ekonomiska ärenden så som budget och bokslut inför styrelsens och fullmäktiges bahandling av dessa. En ordförande (i år styrelsens ordförande) utses av styrelsen och som föredragande fungerar generalsekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Maria Tokou (ordf√∂rande)
 • Jonas Sandberg (sekreterare)

Årsfestkommitté

ÅF-kommittén planerar och genomför arrangemanget med Noviums årsfest! Som ordförande fungerar en av styrelsen utsedd person.

Medlemmar i utskottet:

Förtjänstteckenkommitté

Föreslår för styrelsen förtjänsttecken som skall delas ut på kårens årsfest.

Medlemmar i utskottet:

 • Medlemmarna till f√∂rtj√§nstteckenkommitt√©n 2018-2019 v√§ljs p√• fullm√§ktigets h√∂stm√∂te.

Centralvalsnämnden

Nämnden väljs på fullmäktigets konstituerande möte under hösten. Nämndens uppgift är att sammankalla och arrangera kårvalet. Marknadsföringen av kårvalet ansvarar dock högskolepoltisktansvariga för.

Medlemmar i utskottet:

 • Ronny Enstr√∂m (ordf√∂rande)
 • Jonas Sandberg (sekreterare)
 • Victoria Linder
 • Terese Westerlund
 • Olav Nylund
Svenska