Utskott

Styrelsen tillsätter utskott enligt behov för att engagera studerande i planeringen och genomförandet inom de olika verksamhetsområdena. Utskotten leds alltid av en styrelsemedlem.

Dessa utskott finns inom Novium 2016 (uppdatering till år 2017 pågår):

Tutorutskottet

Utskottet deltar i planeringen och genomförandet av tutorverksamheten. Utskottet leds av styrelsens tutoransvariga och som föredragande fungerar tutorsekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Ann-Sofie Sandin¬†(ordf√∂rande)
 • Gabriela Butbul¬†(viceordf√∂rande)
 • Erica Sved
 • Jenny Lund
 • Henna Helenius
 • Julina Rantala
 • Miranda Gr√∂nqvist
 • Linda Bosas
 • Sandra Mattsson
 • Erica W√§rnman
 • Erica Sj√∂strand
 • Fredrika Lund
 • Julia Dahlkvist (sekreterare)

Internationella utskottet

Utskottet planerar och genomför Noviums internationella verksamhet under ledning av internationellt ansvariga. Som sekreterare för utskottet fungerar tutorsekreteraren som också är föredragande i det som gäller i-tutorutbildningen.

Medlemmar i utskottet:

 • Maria Tokou (ordf√∂rande)
 • Julia Dahlkvist (sekreterare)
 • Gabriela Butbul
 • Petra Hannus
 • Edith Nyman, Vasa
 • Sandra Hellstr√∂m, Vasa
 • Bettina Korhonen, Raseborg
 • Jenny Fagerstr√∂m, Vasa
 • Jack R√§is√§nen, Raseborg
 • Fereshteq Qorbani, Raseborg

PR-utskottet

Utskottet planerar och gör grafiskt material som behövs för verksamheten. Utskottet kan också ta sig an annat som har med PR-området att göra. Utskottet leds av PR-ansvariga i styrelsen och som sekreterare fungerar informationssekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Annette Lindgren (ordf√∂rande)
 • Andreas Hindr√©n (sekreterare)

Social- och högskolepolitiska utskottet

Utskottet uppmärksammar frågor som berör studerandes rättigheter och välmående. T.ex. kan utskottet ta initiativ till kampanjer och uttalanden i dessa frågor. Utskottet leds av högskolepolitiskt ansvariga och som sekreterare fungerar intressebevakningssekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Pontus Sax√©n (ordf√∂rande)
 • Mikaela Lindeman (sekreterare)
 • Maria Tokou
 • Jenny Melin
 • William Nystr√∂m
 • Edith Nyman
 • Amanda Per√§l√§

Kulturutskottet

Utskottet planerar och genomför de evenemang som hör till området studerandetraditioner/kultur. Utskottet leds av kulturansvariga i styrelsen.

Medlemmar i utskottet:

 • Diana Lillhannus (ordf√∂rande)
 • Gabriela Butbul
 • Annette Lindgren
 • Alicia Westerback

Finansutskottet

Utskottet bereder större ekonomiska ärenden så som budget och bokslut inför styrelsens och fullmäktiges bahandling av dessa. En ordförande (i år styrelsens ordförande) utses av styrelsen och som föredragande fungerar generalsekreteraren.

Medlemmar i utskottet:

 • Jenny Melin (ordf√∂rande)
 • Jonas Sandberg (sekreterare)
 • Maria Tokou.

Årsfestkommitté

ÅF-kommittén planerar och genomför arrangemanget med Noviums årsfest! Som ordförande fungerar en av styrelsen utsedd person.

Medlemmar i utskottet:

 • Diana Lillhannus (ordf√∂rande)
 • Maria Tokou
 • Andr√© Lassfolk
 • Edith Nyman
 • Cecilia Hellund
 • Erika Sved
 • Ingeborg Hanses
 • Ingegerd Hanses
 • Julia Dahlkvist
 • Jenny Melin
 • Ronny Illman
 • Sandra Hellstr√∂m

Förtjänstteckenkommitté

Föreslår för styrelsen förtjänsttecken som skall delas ut på kårens årsfest.

Medlemmar i utskottet:

 • Medlemmarna till f√∂rtj√§nstteckenkommitt√©n 2017-2018 v√§ljs p√• fullm√§ktigets h√∂stm√∂te.

Centralvalsnämnden

Nämnden väljs på fullmäktigets konstituerande möte under hösten. Nämndens uppgift är att sammankalla och arrangera kårvalet. Marknadsföringen av kårvalet ansvarar dock högskolepoltisktansvariga för.

Medlemmar i utskottet:

 • Andr√© Lassfolk (ordf√∂rande)
 • Jonas Sandberg (sekreterare)
 • Henna Helenius
 • Terese Westerlund
 • Emil Granberg
Svenska