Tutorer

Väntutor från Ekenäs och Åbo i Raseborg 2017

I samråd med Yrkeshögskolan Novia utbildar Novium fem olika tutorer. Vän-, internationella-, PR-, motions- och studietutorer. En tutor är en studerande som har till uppgift att på sätt eller annat handleda och guida andra studerande i vardagen. Alla tutorer får en utbildning inom respektive område, studiepoäng efter utförd prestation, en tutor huvtröja samt ett halarmärke. PR-tutorer erhåller även lön för sina uppdrag. Du har möjlighet att fungera som alla fem tutorformerna under din tid på Novia. Är du vän-, internationella-, PR- och studietutor får då en utmärkelse benämt till supertutor. Utmärkelsen delas ut på Noviums årsfest i mars varje år.

Utbildningarna ordnas i första hand av tutoransvariga i Noviums styrelse, i samråd med tutorutskottet och tutorsekreteraren. Den internationella tutor utbildningen sköts av den internationellt ansvariga, internationella utskottet samt tutorsekreteraren. Motionstutorutbildningen sköts av socialpolitisktansvariga, social- och högskolepolitiska utskottet samt intressebevakningssekreteraren.

Svenska