Supertutor

För att bli supertutor måste du verka som tutor i alla fyra tutorformer som utbildas. Du måste dessutom göra det med omsorg och omtanke. Förtjänsttecknet Supertutor delas ut på Noviums årsfest, i mars varje år, och du erhåller både en medalj samt en supertutor tröja.

Undefined