Styrelsen


Vad är Noviums styrelse och vad gör de?

Styrelsen ansvarar för studerandekårens dagliga verksamhet. Alla som sitter i styrelsen har ett eget ansvarsområde och styrelsens arbete leds av styrelsens ordförande. Styrelsen ser till att verksamhetsplanen förverkligas.

Noviums styrelse utses av Noviums fullmäktie, på fullmäktigets konstituerande möte (under hösten). Styrelsens mandat är ett kalenderår (1 januari till 31 december).

Styrelsen 2019 består av följande personer:

  • Styrelseordf√∂rande Eliina Sarinko
  • Viceordf√∂rande och H√∂gskolepolitiskt ansvarig Benjamin Gustafsson
  • Internationellt ansvarig (Vasa och Jakobstad) och Tutoransvarig (Vasa och Jakobstad) Mikael Anttila
  • Internationellt ansvarig (√Öbo och Raseborg) och Tutoransvarig (√Öbo och Raseborg) Isabella Nylund
  • PR-ansvarig Linus M√§kel√§
  • Kultur- och evenemangsansvarig Jenna Turpeinen

Styrelsens kontaktuppgifter

Svenska