Styrelsen

Noviums Styrelse 2019
På bilden Noviums styrelse 2019. På bilden från vänster: Linda Johans, Sharie Sveholm, Eliina Sarinko, Milla Urvas, Tobias Nygård, Felix Karlström och Jonny Skogberg.

Vad är Noviums styrelse och vad gör de?

Styrelsen ansvarar för studerandekårens dagliga verksamhet. Alla som sitter i styrelsen har ett eget ansvarsområde och styrelsens arbete leds av styrelsens ordförande. Styrelsen ser till att verksamhetsplanen förverkligas.

Noviums styrelse utses av Noviums fullmäktie, på fullmäktigets konstituerande möte (under hösten). Styrelsens mandat är ett kalenderår (1 januari till 31 december).

Styrelsen 2019 består av följande personer:

  • Styrelseordf√∂rande Sharie Sveholm
  • Viceordf√∂rande och Socialpolitiskt ansvarig Felix Karlstr√∂m
  • H√∂gskolepolitiskt ansvarig Milla Urvas
  • Internationellt ansvarig (Vasa och Jakobstad) och Tutoransvarig (Vasa och Jakobstad) Eliina Sarinko
  • Internationellt ansvarig (√Öbo och Raseborg) och Tutoransvarig (√Öbo och Raseborg) Linda Johans
  • PR-ansvarig Tobias Nyg√•rd
  • Kultur- och evenemangsansvarig Jonny Skogberg

Styrelsens kontaktuppgifter

Svenska