Externa samarbetsorgan

 

Vetenskapsbiblioteket Tritonias direktion: (2018-2019)

  • s√∂kes suppleant

Vasa studiebostadsstiftelse VOAS delegation (2018-2019)

VOAS är en allmännyttig stiftelse som för tillfället har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. Stiftelsen har en delegation som övervakar stiftelsens verksamhet. Delegationen består av 20 medlemmar, varav 16 är representanter från olika skolor i Vasa och fyra från Vasa stad. Mandattiden för delegationens medlemmar är två år. Delegationen väljer årligen VOAS styrelse (ordförande och medlemmarna) samt revisionsorganet.
Var? Vasa
Möten: 2 per år

  • Felix Karlstr√∂m, Jonny Skogberg, Anton Blomberg
  • s√∂kes 3 suppleanter

VOAS styrelse: (2019)

VOAS är en allmännyttig stiftelse som för tillfället har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. Stiftelsen leds och representeras av styrelsen som består av åtta medlemmar. Styrelsens uppgift är att besluta om bokslutet och budgeten, fastställa fast egendom och ta långfristiga lån. Novium söker nu en ordinarie och en suppleant till VOAS styrelse 2019.
Var? Vasa

  • Ebbe Sarin (Eliina Sarinko)

Vasa studerande r.f. styrelsen: (2018)

  • Felix Karlstr√∂m (Jonny Skogberg)

√Öbo studerandesammarbete Grupp 40000:

  • Milla Urvas

Kulturevenemang i √Öbo:

Studiestad Åbo (https://www.turku.fi/sv/studiestad) är samarbetsnätverket som består av alla universitet och högskolor i Åbo, samt Åbo stad. Fokuserar på evenemang och kultur. 

  • Milla Urvas

√Öbo studentbostadsstiftelse TYS delegation (tillsvidare)

  • Sharie Sveholm (Jenny Sandberg)

√Ėsterbottens utbildningsdelegation (2016-2018)

  • Patrik Boij (Jonas Sandberg)
Undefined