PR-tutor

En PR-tutor marknadsför Yrkeshögskolan Novia genom besök till yrkesskolor och gymnasier, samt på utbildnings- och rekryteringsmässor runt omkring i Finland. En PR-tutor fungerar som representant för yrkeshögskolan, och får lön (30€/uppdrag) för sitt arbete. Som PR-tutor får du öva dig på att hålla presentationer och föreläsningar, träffa nya människor och om du vill, även resa runt i Finland. Yrkeshögskolan står för eventuella resekostnader.

PR-tutor utbildningen

PR-tutor utbildningen ordnas i oktober varje år. Den ordnas som en två delad utbildning, där första delen innefattar besök till Novias alla campus, information om dessa samt utbildning i presentationsteknik. Del två ordnas på studerandens egna campus, och den blivande tutorn får djupare kunskap i campusets utbildningar. Att vara studietutor ger, utöver lönen, 2 studiepoäng det första året och 1 studiepoäng det andra året.

Undefined