Personal

Generalsekreterare Jonas Sandberg

Jonas Sandberg

Kontaktperson i frågor som rör Novium som organisation, styrelsen och fullmäktiges arbete, allmän intressebevakning eller ekonomi.

Tutorsekreterare Julia Dahlkvist

Julia Dahlkvist

Kontaktperson i frågor som rör tutorverksamheten, PR-besök, eller Noviums internationella verksamhet.

Informationssekreterare Ellen Westerlund (deltid)

Ellen Westerlund

Kontaktperson i frågor som rör beställningar av studiekort, medlemsregistret, Noviums infomail eller Noviums webbsidor.  Informationssekreteraren ansvarar även för starting packages i Ekenäs.

Intressebevakningssekreterare Mikaela Lindeman (deltid)

Mikaela Lindeman

Kontaktperson i frågor som rör studerandes rättigheter, högskole- och socialpolitik och bevakning av studerandes intressen på alla nivåer. Studerandekårens trakasseriombud.

 

Personalens kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här >>

Svenska