Personal

Generalsekreterare Jonas Sandberg (tjänstledig 20.11.2017-31.5.2018)

Jonas Sandberg

Kontaktperson i frågor som rör Novium som organisation, styrelsen och fullmäktiges arbete, allmän intressebevakning eller ekonomi.

Under Jonas tid som tjänstledig fungerar Jenny Backström som kårens generalsekreterare.

Generalsekreterare Jenny Backström

Jenny Backström

Tutorsekreterare Julia Dahlkvist

Julia Dahlkvist

Kontaktperson i frågor som rör tutorverksamheten, PR-besök, eller Noviums internationella verksamhet.

Informationssekreterare Andreas Hindrén (tjänstledig 8.3.2018-15.9.2018)

Andreas Hindrén

Kontaktperson i frågor som rör beställningar av studiekort, medlemsregistret, Noviums infomail eller Noviums webbsidor.  Informationssekreteraren ansvarar även för starting packages i Ekenäs.

Informationssekreterare Ellen Westerlund (deltid)

Ellen Westerlund

Intressebevakningssekreterare Mikaela Lindeman (deltid)

Mikaela Lindeman

Kontaktperson i frågor som rör studerandes rättigheter, högskole- och socialpolitik och bevakning av studerandes intressen på alla nivåer. Studerandekårens trakasseriombud.

 

Personalens kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här >>

Svenska