Stöd framtidens kunnande!

Yrkeshögskolan NoviaNovia behöver en solid ekonomisk grund för sin roll som högklassig regional svenskspråkig yrkeshögskola. Vi bidrar till service på svenska, konkurrenskraftigt näringsliv och rikt kulturliv. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. 
Fram till 31.12.2018 berättigar varje donation till motfinansiering från staten.

Läs mer om varför det lönar sig donera och hur man kan donera: https://www.novia.fi/donera

Svenska

Styrelseutbildning 2018

Kommer du att sitta i en förenings styrelse år 2018? Vill du gärna få 3 studiepoäng för jobbet?

Styrelseutbildning 2018

Grattis till styrelseposten! För att du skall få ut maximalt mycket av ditt styrelseår så ordnar Novium en utbildning för alla föreningsaktiva. Årets styrelseutbildning hålls fredagen den 12.1 2018 i Åbo mellan 9 och 17, varefter det ordnas en halarsitz i Låkalen.

Svenska

Styrelsen 2018 har konstituerat sig

Pressmeddelande 8.12.2017

Noviums styrelse 2018 har konstituerat sig 7.12.2017 i Vasa.

Styrelsens ansvarsområden och underansvarsområden beslöts under konstituerandemötet. Även utskotten för 2018 samt deras respektive ordförande valdes under mötet.

Svenska

Personalförändringar i Novium

Det sker en del personalförändringar i Novium de kommande veckorna:

  • Generalsekreterare Jonas Sandberg är tjänstledig 20.11.2017-31.5.2018 på grund av annat arbete. Jonas kommer att vikariera studierådgivare Luzilla Backa på ÅA energiteknik. Som ersättare fungerar Politices magister Jenny Backström från och med 4.12.2017.
  • Tutorsekreterare Johanna Sundén (Ekman) har sagt upp sig. Julia Dahlkvist blir tillsvidareanställd som tutorsekreterare.  
  • Informationssekreterare Andreas Hindréns deltidstjänst utökas till heltid för perioden 1.12.2017-31.5.2018.
Svenska

Sökes Generalsekreterare

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium söker till kansliet i Vasa, Novias campus Wolffskavägen en

GENERALSEKRETERARE

För visstidsanställning på heltid 20.11.2017-31.5.2018.

Generalsekreteraren är studerandekårens ledande tjänsteman, med ansvar för ekonomi, förvaltning och organisationsutveckling. Generalsekreteraren är förman för studerandekårens övriga personal och leder kårkansliernas verksamhet.

Svenska

Resultatet i kårvalet 2018

Noviums kårval hölls 1.11.2017. Förhandsröstningen pågick 23.10-30.10.2017. Nu har vi ett valresultat.

Valdeltagandet slutade på 26 % och följande 15 personer blev invalda som ordinarie medlemmar. Se hela valresultatet genom att läsa mer.

Svenska

Sidor