Reminder! Student Card!

 • Even if you've been a member in Novium before, YOU NEED TO REGISTER AS A MEMBER IN NOVIUM AGAIN
   
 • Even if you've had a student card or the Frank app before, YOU NEED TO ORDER A NEW STUDENT CARD THIS YEAR
   
 • To only pay the membership fee is not enough, you have to click "Order student card" to get your card
   
 • PUSH THE BUTTON "Order student card" ONLY ONCE, you don't need nine student cards (Yes, we've had one case when one person ordered nine card)
   
 • The Frank App does NOT work anymore, we've finished our cooperation with Frank
   
 • You can register and order your student card HERE
Engelska

Påminnelse! Studiekort!

 • Även om du förut varit medlem i Novium så  MÅSTE DU REGISTRERA DIG SOM MEDLEM I NOVIUM PÅ NYTT
   
 • Även om du förut haft ett studiekort eller Frankappen MÅSTE DU BESTÄLLA ETT STUDIEKORT I ÅR
   
 • Det räcker inte med att bara betala medlemsavgiften, du måste också klicka på "Beställ studiekort" för att få ett kort
   
 • Tryck ENDAST EN GÅNG på knappen "Beställ studiekort", du behöver inte nio studiekort (Ja, vi har ett fall där en person beställt nio kort)
   
 • Frankappen fungerar INTE längre, eftersom vi har avslutat allt samarbete med Frank
   
 • Du registrerar dig och beställer studiekortet HÄR
Svenska

Vill du bli PR-tutor?

 
1. Studerar du på Novia?
2. Vill du inspirera andra att komma till Novia för att studera?
3. Vill du kanske göra ett PR-besök till din gamla skola?
4. Vill du tjäna en liten slant och få en bra punkt i din CV?
5. Vill du få 2 studiepoäng?
Är du medlem i Studerandekåren Novium?
 
 
 
Svenska

NEW MEMBERSHIP LIST & STUDENT CARD

You have probably noticed that you’re no longer able to order your student card from FRANK, like you did before. Novium has end our cooperation with the student card supplier FRANK. Instead of the old student card, we now have a brand new card, the AMK-kortti, that is created by the Student Unions for the students.

Engelska

NYTT MEDLEMSREGISTER & STUDIEKORT

Ni har antagligen märkt att det inte längre fungerar att beställa studiekort via FRANK, så som ni gjort förut. Det beror på att Novium avslutat sitt samarbete med studiekortleverantören FRANK, precis som flera andra studerandekårer gjort i år. Vi har istället ett alldeles färskt studiekort, AMK-kortti, skapat av studerandekårerna för studerande. 

Svenska

Sidor