Utlåtande angående studieplanerare vid enheten i Vasa

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium har under hösten 2018 följt med hur situationen med studieplanerare vid enheten i Vasa har utvecklats. Vi anser att situationen är långt ifrån optimal och vill därför lyfta fram en del frågor som har gett upphov till oro och klagomål bland studerande vid enheten i Vasa.

Svenska

The advance voting has started!

Student union Novium holds elections 7.11.2018 for the Representative Council, and 15 members are to be elected into the council that serves as the highest decision-making body of the Student Union.

All members of the Student Union have the right to vote and candidate in the election, as long as the membership fee has been paid before the 18th of October.

You can place your vote at all campuses on Election day, or vote online 31.10 - 6.11 2018.

Useful links:

Engelska

Förhandsröstningen är igång!

Dags att välja vem som skall sitta i Noviums fullmäktige år 2019! 15 fullmäktigeledamöter väljs in i Kårfullmäktige, som är Kårens högsta beslutande organ. Från och med idag 31.10 kan du förhandsrösta i valet. Alla som är medlem i Novium får rösta och dessutom får man ett halarmärke på köpet. 

Här kommer några viktiga länkar som du kan ha nytta av:

Svenska

Sidor