Vill du bli PR-tutor?

 
1. Studerar du på Novia?
2. Vill du inspirera andra att komma till Novia för att studera?
3. Vill du kanske göra ett PR-besök till din gamla skola?
4. Vill du tjäna en liten slant och få en bra punkt i din CV?
5. Vill du få 2 studiepoäng?
Är du medlem i Studerandekåren Novium?
 
 
 
Svenska

NEW MEMBERSHIP LIST & STUDENT CARD

You have probably noticed that you’re no longer able to order your student card from FRANK, like you did before. Novium has end our cooperation with the student card supplier FRANK. Instead of the old student card, we now have a brand new card, the AMK-kortti, that is created by the Student Unions for the students.

Engelska

NYTT MEDLEMSREGISTER & STUDIEKORT

Ni har antagligen märkt att det inte längre fungerar att beställa studiekort via FRANK, så som ni gjort förut. Det beror på att Novium avslutat sitt samarbete med studiekortleverantören FRANK, precis som flera andra studerandekårer gjort i år. Vi har istället ett alldeles färskt studiekort, AMK-kortti, skapat av studerandekårerna för studerande. 

Svenska

Sidor