The Board 2020

The organizing meeting of the Representative Body of the Student Union Novium was held on 27.11.2019. Chairman of the representatives 2020 is Jonny Skogberg (Bachelor of Engineering, Vaasa) and vice chairmen of the representatives are Ida Henriksson (Bachelor of Business Administration, Turku) and Madeleine Glandberger (Bachelor of Health Care, Turku).
 
The representatives also chose the board of 2020:

Engelska

Styrelsen 2020

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Noviums fullmäktige för verksamhetsåret 2020 höll sitt konstituerande möte 27.11.2019. Till fullmäktiges ordförande valdes Jonny Skogberg (Maskin- och produktionsteknik, Vasa). Till vice ordförande valdes Ida Henriksson (Företagsekonomi, Åbo) och Madeleine Glandberger (Sjukskötare, Åbo).
 
Under mötet valdes ny styrelse för verksamhetsåret 2020:
 
Styrelseordförande 2020: 
Eliina Sarinko (Socionom, Vasa)
 
Övriga styrelsemedlemmar är:

Svenska

Sidor