Nomineringar till förtjänsttecken och stipendier

Hej!

Inför Noviums årsfest 20.3.2020 tar vi emot nomineringar till följande förtjänsttecken och stipendier:

- Noviums förtjänsttecken i brons kan tilldelas någon som varit med i något av Noviums utskott eller fullmäktige samt visat särskilt intresse för studerandekåren.

- Stipendier ur Noviums understödsfond utdelas för förtjänstfulla insatser inom studerandekårens verksamhet och medstuderande till nytta.

- Till minne av Tage Lindfors och Annika Sand utdelas ett internationellt stipendium för förtjänstfulla insatser inom den internationella verksamheten.

Svenska

Nominations for grants and badge of merits

Hello!

Student Union Novium accepts nominations for the following grants and badge of merits:

- Novium’s badge of merit in bronze can be awarded to a member of Novium’s committees or council who has shown a particular interest in the Student Union.

- Grants from Novium´s support fund can be awarded to members of the Student Union who have made a deserving contribution to the Student Union’s activities or for the good of his fellow students.

- A grant in the memory of Tage Lindfors and Annika Sand can be awarded to members of the Student Union who have made a deserving contribution in connection to Novium’s international activities.

Engelska

Studiebarometer 2020

Det är dags för årets Studerandebarometer!

Det är viktigt för din utbildning att just du svarar på frågorna om vad du tycker om dina studier, din studiemiljö och annat som hör ihop med din utbildning. Med hjälp av dina svar, vill vi göra Novia till en ännu bättre högskola för oss alla! 

Svenska

Sidor