Sök till styrelsen 2018!

Är du intresserad att sitt med i styrelsen ska du anmäla ditt intresse på: http://www.novium.fi/styrelsen2018

Exempel på styrelseposter är:

  • ordförande
  • internationellt ansvarig
  • högskolepolitiskt ansvarig
  • socialpolitiskt ansvarig
  • kultur- och evenemangsansvarig
  • tutoransvarig
  • PR-ansvarig/ marknadsföringsansvarig

På fullmäktigets konstituerande möte (det första mötet) väljs styrelseordförande och styrelsemedlemmarna för verksamhetsåret 2018. På styrelsens konstituerandemöte i december väljer styrelsen ansvarsområden för verksamhetsåret 2018.

På frågor gällande styrelsearbetet svarar styrelseordförande Jenny Melin so-novium@novia.fi och generalsekreterare Jonas Sandberg jonas.sandberg@novia.fi .

Svenska