Studerandekåren Noviums kårval 2017

Novium kallar till val 1.11.2017. Då ska 15 nya ledamöter väljas till fullmäktige inför verksamhetsåret 2018. Alla som är medlemmar i studerandekåren Novium har rösträtt samt har rätt att ställa upp som kandidat i valet. Själva valdagen är 1.11.2017 och den elektroniska förhandsröstningen hålls 23-30.10.2017. Valföreningar och kandidater bör vara anmälda senast 11.10.2017.

Om du har frågor eller är intresserad av att ställa upp som kandidat kan du gå till ditt närmaste Noviumkansli eller mejla jonas.sandberg@novia.fi

Blanketterna för kårvalet hittar du på sidan Kårval 2017.

Svenska