Noviums fullmäktige och styrelse 2017

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Noviums fullmäktige 2017 höll konstituerande möte 30.11.2016.

Rasmus Back (Pami) valdes till ordförande för fullmäktige 2017. Till första viceordförande valdes Mathias West (LSK16) och andra viceordförande Olav Nylund (Ektunnan).

Jenny Melin valdes till Noviums styrelseordförande 2017. Övriga styrelsemedlemmar 2017 är:

  • Gabriela Butbul
  • Diana Lillhannus
  • Annette Lindgren
  • Ann-Sofie Sandin
  • Pontus Saxén
  • Maria Tokou

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2016.

För mera information:

Jenny Melin, styrelseordförande 2017 (0400876367)

Clara Hindersson, styrelseordförande 2016 (0458422402)

Jonas Sandberg, generalsekreterare (0505272284)

Undefined