Vi söker en vikarierande generalsekreterare

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium söker till kansliet i Vasa, Novias campus Wolffskavägen en

GENERALSEKRETERARE

För visstidsanställning på heltid 1.12.2020-31.5.2021.

Novium är studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia och finns till för alla studerande. Novium ser bl.a. till att nya studerande får väntutorer, att alla medlemmar får studiekort och tillgång till betydande studerandeförmåner. Som den lagstadgade studerandekåren vid Novia är det Noviums uppgift att utse studeranderepresentanter inom Novia i t.ex. styrelsen och examensnämnden samt en mängd andra organ så som enheternas ledningsgrupper.

Generalsekreteraren är studerandekårens ledande tjänsteman, med ansvar för ekonomi, förvaltning och organisationsutveckling. Generalsekreteraren är förman för studerandekårens övriga personal och leder kårkansliernas verksamhet.

Generalsekreteraren är sekreterare i studerandekårens fullmäktige, styrelse, centralvalnämnd och finansutskott. Generalsekreteraren håller kontakt med högskolans ledning, samarbetspartners och finansiärer, samt håller sig uppdaterad i aktuella högskolepolitiska frågor på nationell och regional nivå.

Den sökande önskas ha lämplig högskoleutbildning och erfarenhet av liknande uppgifter. Kunskaper i organisationsledarskap, ekonomihantering, god organisationsförmåga samt kommunikativa färdigheter värdesätts. Erfarenhet av högskolepolitik och förmanskap är meriterande. Arbetet förutsätter förmåga att kommunicera på svenska, finska och engelska.

Befattningen är på heltid vilket innebär 37,5h/vecka med möjlighet till flextid. Generalsekreteraren är stationerad på Noviums kansli i Vasa men arbetet går till viss del att utföra på distans. Lön enligt kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer, grundlön enligt lönegrupp IV plus eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg.

För närmare information kontakta generalsekreterare Jenny Backström på jenny.backstrom@novia.fi eller tel. 050 527 2284.

Skicka ditt CV och personliga brev till jenny.backstrom@novia.fi senast torsdag 12.11.2020 kl. 23.59. Märk epostmeddelandet "Ansökan Generalsekreterare". De sökande som kallas till arbetsintervju meddelas fredag 13.11 och intervjuerna hålls måndag 16.11. Beslutet om vem som valts till generalsekreterare meddelas 17.11.

Arbetet inleds 1.12.2020 eller enligt överenskommelse. Inskolning i arbetsuppgifterna sker innan arbetet inleds under vecka 48.

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium är en intressebevakningsorganisation för Novias ca 4000 studerande, med verksamhet på fyra orter runt om i Svenskfinland. Novium har fyra anställda, placerade vid kårkanslierna i Vasa, Åbo och Raseborg.

Svenska