Kungörelse: Noviums fullmäktige 2021

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – NOVIUM           
Wolffskavägen 33
65200 Vasa                              
 
KUNGÖRELSE
20.10.2020

STUDERANDEKÅREN VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA – NOVIUM KUNGÖR FULLMÄKTIGE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021

 

Inom den ursprungliga utsatta tiden (deadline 14.10.2020 kl. 23.59) hade inga kompletta handlingar inlämnats inför fullmäktigevalet. Med stöd av Noviums omröstnings- och valordning (kapitel V punkt 4) förlängde centralvalnämnden nomineringstiden till 19.10.2020 kl. 23.59. Inom den nya utsatta tiden hade en valförening, Liberala Studerande LSK, bildats inför Noviums fullmäktigeval och tolv (12) kandidater hade meddelat om sin kandidatur. Samtliga kandidater konstaterades vara valbara. 

Med stöd av studerandekårens stadgar samt omröstnings- och valordningen proklamerar centralvalnämnden att de godkända nominerade kandidaterna har blivit valda som fullmäktigeledamöter. 

Noviums fullmäktige 2021 är: 

Liberala Studerande LSK

Benjamin Sundman

Ida Helle

Linus Mäkelä

Matilda Hellström

Milena Bakalov

Nicholas Pietikäinen

Oliver Mansner

Rasmus Mattus

Sebastian Kjellin

Sebastian Toivo

Veronika Hagman

Yousra Palani

 

Tre fullmäktigemandat förblir vakanta. 

 

Novium önskar lycka till åt fullmäktigeledamöterna i deras arbete!

 

Centralvalnämnden / Ordförande Jasmine Malm

Svenska