Kungörelse: förlängning av nomineringstiden för fullmäktigevalet till 19.10

STUDERANDEKÅREN VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA – NOVIUM TILLKÄNNAGER FÖRLÄNGNING AV NOMINERINGSTIDEN FÖR FULLMÄKTIGEVALET

Kungörelse 15.10.2020

Tiden för anmälning av valförening, kandidater och valförbund förlängs till 19.10.2020 kl. 23.59. Valbar och röstberättigad i valet av fullmäktige är alla ordinarie medlemmar i Novium som har betalat sin medlemsavgift senast 19.10.2020. Vallängden över röstberättigade fastställs på basis av medlemsförteckningen den 19.10.2020. 

 

Alla behövliga blanketter och instruktioner hittas på www.novium.fi

 

Centralvalnämnden / Ordförande Jasmine Malm

 
Undefined