Kungörelse: val av fullmäktige 4.11.2020

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – NOVIUM           

Wolffskavägen 33

65200 Vasa  

KUNGÖRELSE

16.9.2020

 

STUDERANDEKÅREN VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA – NOVIUM KALLAR TILL VAL AV FULLMÄKTIGE DEN 4.11.2020

1. Studerandekåren Noviums medlemmar ska välja Noviums fullmäktige för verksamhetsåret 2021. Vid valet följs Noviums omröstnings- och valordning.  

 

2. Till fullmäktige väljs femton (15) ledamöter. 

 

3. Valet hålls på Novias enheter den 4.11.2020 med elektronisk förhandsröstning den 29.10-2.11.2020. 

 

4. Valbar och röstberättigad i valet av fullmäktige är alla ordinarie medlemmar i Novium som har betalat sin medlemsavgift senast 14.10.2020. Vallängden över röstberättigade fastställs på basis av medlemsförteckningen den 14.10.2020. 

 

5. Alla som ställer upp i valet bör tillhöra en valförening. För bildande av valförening krävs ifylld blankett för bildande av valförening med 15 röstberättigade medlemmars underskrift. (Personerna som bildar valföreningen behöver inte själva vara kandidater i valet). 

 

6. Blanketter för kandidatanmälan, bildande av valförening och valförbund fås från www.novium.fi

 

7. Anmälning av valförening och kandidatlista bör vara centralvalnämnden tillhanda senast den 14.10.2020 genom att sändas elektroniskt till jenny.backstrom@novia.fi.

 

8. Två eller flera valföreningar kan ingå valförbund. Blankett för anmälan om valförbund skall inlämnas till samma mottagare som ovan senast 14.10.2020.

 

9. Kandidatlistorna finns till påseende via www.novium.fi och vid Noviums kanslier, senast den 21.10.2020. Vallängden finns till påseende vid Noviums kanslier senast 21.10.2020.

 

10. Rättelseyrkanden gällande vallängd och kandidatlista skall vara studerandekåren tillhanda senast 28.10.2020 kl. 12.00 till jenny.backstrom@novia.fi.

 

11. Förhandsröstning ordnas elektroniskt 29.10-2.11.2020.

 

12. Röstning på ordinarie valdagen den 4.11.2020 sker vid Novias campus i Vasa, Jakobstad, Åbo samt Raseborg. De exakta röstningsplatserna på campusen samt öppethållningstiderna meddelas i samband med att kandidatlistan offentliggörs senast den 21.10.2020.

 

Centralvalnämnden / Ordförande Jasmine Malm

 

 

BLANKETTER

Här kan du ladda ner blanketterna som behövs för kårvalet:

Kandidatblankett 2020

Valföreningsblankett 2020

Blankett för bildande av valförbund 2020

         

Undefined