Resultaten från enkäten om distansstudier

Tack till alla 431 studerande som deltog i Samoks enkät om distansstudier!

Enligt resultaten har studerandes motivation försämrats samt att många upplever mer stress och sämre psykisk ork. Å andra sidan rapporterade många om att övergången till distansstudier gått relativt bra, teknologin har fungerat samt att kommunikationen löpt på bra.

  • 71% upplever att teknologin fungerat bra eller utmärkt
  • 55% känner sig mer stressade 
  • 59% har fått sämre motivation
  • endast 15% anser att övergången till distansstudier gått dåligt
  • 52% har mindre psykisk ork
  • 56% menar att kommunikationen mellan Novia o studerande fungerat bra

Om du känner att det blir för tungt finns det alltid skolpsykologer nära till hands samt att organisationen Nyyti ordnar anonyma chattar som kan fungera som stöd för dig. Tveka inte att ta kontakt om du mår dåligt.

Svenska