Nomineringar till förtjänsttecken och stipendier

Hej!

Inför Noviums årsfest 20.3.2020 tar vi emot nomineringar till följande förtjänsttecken och stipendier:

- Noviums förtjänsttecken i brons kan tilldelas någon som varit med i något av Noviums utskott eller fullmäktige samt visat särskilt intresse för studerandekåren.

- Stipendier ur Noviums understödsfond utdelas för förtjänstfulla insatser inom studerandekårens verksamhet och medstuderande till nytta.

- Till minne av Tage Lindfors och Annika Sand utdelas ett internationellt stipendium för förtjänstfulla insatser inom den internationella verksamheten.

Skicka in era nomineringar med motiveringar senast onsdagen 11.3.2020 till jenny.backstrom@novia.fi. Endast medlemmar av studerandekåren kan tilldelas Noviums förtjänsttecken och stipendier.

Mvh,

Förtjänstteckenkommittén

 
Svenska