Elektroniskt studiekort / Electronic student card

Elektroniskt studiekort

Studiekortet finns från och med 1.1.2020 också digitalt i Tuudo. Frågor, tankar och kommentarer kring det elektroniska studiekortet hänvisas till studerandeservice@novia.fi
Ditt fysiska studiekort fungerar fortfarande enligt giltighetstiden som du ser på din dekal. Frågor kring Noviums medlemskap och/eller det fysiska studiekortet? Vänligen kontakta Novium via novium@novia.fi

The student card is available in Tuudo from the 1st of January 2020. Questions, thoughts, and comments about the electronic student card are referred to studerandeservice@novia.fi
You can still use your physical student card as long as your sticker on the card is valid. Questions about membership or the physical student card? Please contact novium@novia.fi

 

Undefined