Bli PR-tutor du också!

1. Vill du inspirera andra att komma till Novia för att studera?

2. Är du medlem i Studerandekåren Novium?

3. Vill du kanske göra ett PR-besök till din gamla skola?

4. Vill du tjäna lite pengar och få en bra punkt i din CV?

5. Vill du få 2 studiepoäng?

Har du svarat ja på någon av dessa så är det klart att du ska bli PR-tutor!

Vad är en PR-tutor då?

 Jo som PR-tutor åker du runt och marknadsför Novia på besök i skolor (mest andra stadiet) och på olika mässor.

Vad är detta då?

 PR-tutorutbildningen är en del av en valfri kurs (som ger hela 2 studiepoäng efter 3 st utförda uppdrag och en rapport) och du kan bli PR-tutor oberoende på vilken ort du studerar eller på vilket år.

När är detta?

Utbildningen är uppdelad i en Åbo/Raseborg-del och en Vasa/Jakobstad-del. Datum för dessa delar ser du nedan:

Tisdag 8.10 Vasa
Onsdag 9.10 Jakobstad
Onsdag 16.10 Åbo
Torsdag 17.10 Ekenäs

Nu kanske du frågar dig: "Måste jag delta i alla dessa fyra dagar för att bli PR-tutor?!"

Svaret till det är enkelt - "Nej!"

"Hur kommer det sig" - frågar du kanske till näst.
Svaret är enkelt - det är enbart en av de två delarna som är obligatorisk. Den andra delen är du varmt välkommen med på och vi hoppas du deltar i alla fyra delar men har du förhinder så kan du delta i tentamenstillfället för att där bevisa att du läst in dig på det du missat.

Angående tentamenstillfället:

Detta sker torsdagen 23.10 via videokonferans och tutorsekreterare Julia skickar mera info per e-post till de som ska delta. Klockslag ännu oklart, men meddelas senast på utbildningsdagarna.

Så för att bli PR.-tutor så ska du:

1) Vara medlem i Studerandekåren Novium
2) Delta i alla fyra utbildningsdagar eller delta i tenttillfället och tentera bort de två du missat

Kolla även in Facebook-evenemanget ”PR-tutorutbildning 2019” för mera information!
Frågor kring utbildningen skickas till Tutorsekretare Julia, julia.mard@novia.fi, och anmälning sker via följande länk.

 

 

 

 

Svenska