Ställ upp i kårvalet 2019!

Ställ upp i kårvalet

Det årliga kårfullmäktigevalet närmar sig! Valet går av stapeln 6 november och då får alla Noviummedlemmar (som betalat medlemsavgiften senast 18.10.2019) rösta på den person de vill att skall sitta med i Noviums fullmäktige under verksamhetsåret 2019. I Noviums fullmäktige sitter 15 ledamöter. Fullmäktige är det högsta beslutande organet inom Studerandekåren Novium och till deras uppgift hör bland annat att välja styrelse för Novium och besluta om verksamhetsplan samt budget.

Varför ska jag ställa upp i kårfullmäktigevalet?

- du får delta i föreningsdagen&sitzen i januari tillsammans med studerandeföreningar och Noviums styrelse
- du deltar i fullmäktigemötet TRE gånger per år via videokonferens
- du förtjänar TRE studiepoäng
- du får vara med och påverka i beslut som rör alla studerande

För att ställa upp i fullmäktigevalet måste du vara medlem i Novium samt tillhöra en valförening. Du hittar all information om hur du skall gå till väga för att kandidera i valet HÄR.

Förhandsröstning sker elektroniskt 30.10-5.11.2019 och röstning på den ordinarie valdagen 6.11.2019 sker på Novias campus i Raseborg, Åbo, Jakobstad och Vasa.

Svenska