Sökes Intressebevakningssekreterare

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium söker till kansliet på Novias campus i Åbo, Henriksgatan, en

INTRESSEBEVAKNINGSSEKRETERARE

För visstidsanställning på deltid 12.8.2019–31.5.2020. Prövotidens längd är två månader. Arbetstiden är flextid 18,75h/vecka (50% av heltid). Lön enligt kollektivavtal för studerandekårsanställda. Arbetet inleds 12.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Som intressebevakningssekreterare jobbar du med att bevaka studerandes rättigheter och jobbar för en trivsam studietid för alla studerande. Till arbetsuppgifterna hör att fungera som sakkunnig i social- och högskolepolitiska frågor, stödja studeranderepresentanterna i deras uppdrag inom Novias organ och i externa samarbetsorgan, samt anordna utbildning för studerandeföreningsaktiva. Intressebevakaren fungerar även som studerandekårens trakasseriombud. Du är placerad vid studerandekårens kansli på Henriksgatan i Åbo där du även sköter medlemsärenden så som utdelning av studiekort och läsårsdekaler under kansliets öppettider.

Lämplig högskoleexamen och/eller erfarenhet av arbete/förtroendeuppdrag inom området är önskvärt. De egenskaper som krävs för uppgiften är initiativrikedom och självständigt grepp i arbetet, social förmåga, samt god organisationsförmåga. Arbetet sker i nära samverkan med förtroendevalda och Novium/Novias personal och externa samarbetsparter.

För närmare information kontakta generalsekreterare Jenny Backström jenny.backstrom@novia.fi eller tel. 050 527 2284.

Fritt formulerade ansökningar riktas till jenny.backstrom@novia.fi. Vi ser fram emot din ansökan senast söndag 19.5.2019. Märk epostmeddelandet "Arbetsansökan Åbo". De sökande som kallas till arbetsintervju meddelas tisdag 21.5.

 

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium, är en intressebevakningsorganisation för Novias ca 4000 studerande, med verksamhet på fyra orter runt om i Svenskfinland. Novium har fyra anställda, placerade vid kårkanslierna i Vasa, Åbo och Raseborg.

Svenska