STÄLL UPP I FULLMÄKTIGEVALET! 7.11.2018

                                                                                                                                               

Det årliga kårfullmäktigevalet närmar sig! Valet går av stapeln 7 november och då får alla Noviummedlemmar (som betalat medlemsavgiften senast 18.10.2018) rösta på den person de vill att skall sitta med i Noviums fullmäktige under verksamhetsåret 2019. I Noviums fullmäktige sitter 15 ledamöter. Fullmäktige är det högsta beslutande organet inom Studerandekåren Novium och till deras uppgift hör bland annat att välja styrelse för Novium och besluta om verksamhetsplan samt budget.

För att ställa upp i fullmäktigevalet måste du vara medlem i Novium samt tillhöra en valförening. Du hittar all information om hur du skall gå till väga för att kandidera i valet HÄR.

Förhandsröstning sker elektroniskt 31.10-6.11.2018 och röstning på den ordinarie valdagen 7.11.2018 sker på Novias campus i Raseborg, Åbo, Jakobstad och Vasa.

Svenska