Vikten av att studieprestationer registreras i tid


Studerandekåren Novium har under vårens gång under ett flertal tillfällen understrukit vikten av att studerande får sina studiepoäng registrerade så snabbt som möjligt, dock senast tre veckor efter examination, vilket beskrivs i Novias examensstadga.

Att studieprestationerna är i realtid är av största vikt av en rad olika orsaker. Vid årsskiftet avskaffades studiestödsnämnden, vilket betyder att studieprestationerna numera granskas och kontrolleras direkt av FPA, som avgör om studiestödet beviljas.

Antalet studiepo√§ng kan ocks√• vara avg√∂rande t.ex. d√• studeranden ans√∂ker om ett kreditkort, skriver stipendieans√∂kningar eller s√∂ker vissa typer av arbeten eller praktikplatser. √Ąven i de fall d√§r FPA dragit in en studerandes studiest√∂d tidigare, och best√§mmer sig f√∂r att kontrollera att det nu g√•r enligt plan, s√• m√•ste studiepo√§ngen vara i realtid.

Novium har diskuterat detta med rektor √Ėrjan Andersson, samt lyft √§rendet i kvalitetskoordinatorgruppen ledd av kvalitetschef Mats Lindholm.

V√•rterminen b√∂rjar lida mot sitt slut och m√•nga studeranden √§r p√• v√§g p√• praktik ‚Äďinf√∂r sommaren √∂nskar Novium att enhetscheferna p√•minner alla i personalen om vikten av att registrera studiepo√§ngen i tid.

 

√Öbo 20.4 2018

Maria Tokou

Noviums styrelseordförande

 

Mikaela Lindeman

Intressebevakningssekreterare för Novium

 

Svenska