Noviums bidrag till studerandeföreningarna

Novium erbjuder studerandeföreningarna vid Novia möjligheten att ansöka om ett utvecklingsbidrag för att vidareutveckla en existerande verksamhet eller prova på en ny verksamhet.

År 2018 har Novium budgeterat 500€ för detta bidrag. Beroende på de inkomna ansökningarna kan styrelsen välja att dela ut hela summan till en förening, eller att dela upp summan mellan flera föreningar.

Deadline för bidragsansökningarna är 30.4.2018 kl. 23.59, styrelsen fattar beslut om beviljandet av bidrag på styrelsemötet 8.5.2018.

Sicka in en fritt formulerad bidragsansökan till novium@novia.fi, märk epostmeddelandet ”Föreningsbidrag 2018”. Ange hur stor summa föreningen ansöker om. Till ansökan bifogas en plan där föreningen utförligt beskriver verksamheten/projektet/evenemanget som bidraget skulle användas till. Till ansökan bifogas även en budget där såväl inkomster som utgifter för den aktuella verksamheten framgår.

Svenska