Studeranderepresentanter 2018 sökes!

Att vara studeranderepresentant är roligt, lärorikt och garanterar att just DIN och ERA röster blir hörda i viktiga sammanhang i olika grupper i och kring Novia.
Du får en riktigt snygg rad att ha på CV:n, och dessutom studiepoäng för besväret.

#studyinturku

Just nu söker Studerandekåren Novium representanter till följande grupp: 

1. Studiestad Åbo (https://www.turku.fi/sv/studiestad) söker en representant till gruppen ”Opiskelijatapahtumat”. Gillar du evenemang, kultur, att ha fingret på pulsen och vill representera Novia och Novium? Sök!

Och suppleanter (reservpersoner) till följande organ:

2. Enhetens Ledningsgrupp i ÅboRaseborg söker en suppleant. Alla viktiga beslut som rör dig och din studievardag fattas i enhetens ledningsgrupp – kom med och påverka!

3. ÅA-motions styrgrupp i Vasa söker en suppleant. Vill du jobba för att Noviastuderande i Vasa i fortsättningen skall ha ett mångsidigt och bra utbud på sport- och motionsevenemang, kom med och jobba i denna grupp!

Skicka din fritt formulerade ansökan till novium@novia.fi.

Svenska