Novium ska jobba för att könsneutrala toaletter tas i bruk

Pressmeddelande 29.3.2018

Under styrelsens senaste möte, diskuterades och togs beslutet att styrelsen ska jobba för att könsneutrala toaletter tas i bruk på alla Novias campus. I frågan om hur detta ska gå till rent praktiskt, vill styrelsen se att alla enskilda toaletter här och med blir unisex och endast markeras med ett WC-skylt. Större toaletter med flera bås rekommenderas fortsätta vara åtskilda som dam- och herrtoaletter, eftersom det även finns behov av sådana.
Styrelsen vill ändå understryka att situationen på Novia redan är god och flera toaletter är unisex.
#WCföralla

Styrelseordförande Maria Tokou

0400-31 2209

so-novium@novia.fi

 

Svenska