Kontakt

Novium har personal i kanslierna:

  • Vasa; Wolffskavägen 33, 65200 Vasa
  • Åbo; Henriksgatan 7, 20500 Åbo
  • Ekenäs; Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Kontaktuppgifter till personalen i Novium

Kontaktuppgifter till styrelsen i Novium

Svenska