Kårval

I november varje år väljer Noviums medlemmar studerandekårens fullmäktige inför kommande kalenderår. Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutande organ och har 15 platser. Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift har rätt att ställa upp i valet eller rösta på den kandidat som man tycker blir en bra representant!

Valförening

Alla kandidater skall tillhöra en valförening (en grupp av kandidater som vill driva gemensamma frågor). Valföreningen behöver inte vara en registrerad förening, utan det räcker att man fyller i blanketten för bildandet av valförening och samlar så många medlemmars namnteckningar som behövs för att bilda valföreningen. För att skriva under bildandet av valförening krävs endast att personen är medlem i Novium, och att personen endast kan skriva under en valförenings bilande per år. Alla valföreningar bildas skilt för var år. Två eller flera valföreningar kan tillsammans bilda ett valförbund.

Noviums centralvalnämnd

Noviums centralvalnämnd utlyser kårval och ser till att det finns information, anmälningsblanketter och valet genomförs så som det skall.

Läs mer om kårvalet 2020 (länk)

Svenska