Intressebevakning

Studerandekårens viktigaste uppgift är att bevaka studerandes intressen. Denna bevakning sköts i huvudsak av styrelsen och personal, samt av studerandekårens representanter i olika grupper och organ.

SAMOK logo

SAMOK

Novium är också medlem i SAMOK som nationellt bevakar alla yrkeshögskolestuderandes intressen. I SAMOK påverkar Novium via möten och träffar. Ett exempel på vad SAMOK gör är #koulutuslupaus kampanjen i samband med riksdagsvalet våren 2015. Efter valet var också SAMOK utanför Smolna varje dag under regeringsförhandlingarna för att ge så mycket synlighet till utbildningsfrågor som möjligt.

Om du som studerande har något du är missnöjd med eller annars bara har idéer som du tycker att borde förverkligas: kontakta Styrelsen eller Personalen. Om du känner dig orättvist behandlad, kan du vara i kontakt med Noviums trakasseriombud som hjälper dig att reda ut saken.

Under menyn Om Novium --> Studeranderepresentanter hittar du mera information om vem som representerar dig just nu i olika grupper, samt hur du kan bli studeranderepresentant.

Svenska