Internationellt

Yrkeshögskolan Novia har varje år ett stort antal internationella studerande. Några spenderar en kortare tid på Novia och i Finland, medan andra tillbringar upp till fyra år på yrkeshögskolan som en engelskspråkig heltids studerande dvs. degree studerande. Som studerandeorganisation har Novium till uppgift att se till de internationella studerandens intresse, samt deras integration i skolan och det finländska samhället. Varje höst ordnar studerandekåren en utbildningen för de internationella tutorerna. Tutorerna skall välkomna de internationella studerande och hjälpa dem att känna sig bekväma med sina nya studier och studiestad. Tutorerna ordnar även evenemang som ger internationella studeranden möjlighet att lära känna varandra och göra något roligt tillsammans. Läs mera om internationella tutorer under fliken tutorer. Förutom de internationella tutorerna har Novium även ett internationellt utskott. Utskottet är en samling internationella tutorer samt studeranden som vill jobba för internationella studerandens intressen. Utskottet ordnar ett gemensamt evenemang för alla internationella studerande två gånger i året, ett på hösten och ett på våren. Novium samarbetar även med andra studerandeorganisationer kring internationella studeranden, för att skapa ett bredare nätverk och för att våra studeraden skall få en så givande tid i Finland som möjligt.

Svenska