Internationellt

Yrkeshögskolan Novia har varje Är ett stort antal internationella studerande. NÄgra spenderar en kortare tid pÄ Novia och i Finland, medan andra tillbringar upp till fyra Är pÄ yrkeshögskolan som en engelsksprÄkig heltids studerande dvs. degree studerande. Som studerandeorganisation har Novium till uppgift att se till de internationella studerandens intresse, samt deras integration i skolan och det finlÀndska samhÀllet. Varje höst ordnar studerandekÄren en utbildningen för de internationella tutorerna. Tutorerna skall vÀlkomna de internationella studerande och hjÀlpa dem att kÀnna sig bekvÀma med sina nya studier och studiestad. Tutorerna ordnar Àven evenemang som ger internationella studeranden möjlighet att lÀra kÀnna varandra och göra nÄgot roligt tillsammans. LÀs mera om internationella tutorer under fliken tutorer. Förutom de internationella tutorerna har Novium Àven ett internationellt utskott. Utskottet Àr en samling internationella tutorer samt studeranden som vill jobba för internationella studerandens intressen. Utskottet ordnar ett gemensamt evenemang för alla internationella studerande tvÄ gÄnger i Äret, ett pÄ hösten och ett pÄ vÄren. Novium samarbetar Àven med andra studerandeorganisationer kring internationella studeranden, för att skapa ett bredare nÀtverk och för att vÄra studeraden skall fÄ en sÄ givande tid i Finland som möjligt.

Svenska