Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet inom Studerandekåren Novium. Fullmäktige består av 15 ledamöter som väljs direkt av medlemmarna för ett år åt gången genom val på hösten. Fullmäktiges uppgift är bland annat att välja styrelse för Novium, besluta om verksamhetsplan och budget.

Fullmäktigets presidium 2019:

Ordförande

Jenny Sandberg (LSK)
E-post: fo-novium@novia.fi 

Första viceordförande

Jasmine Malm (Pami)

Andra viceordförande

Kevin Hägglund (Ektunnan)

Svenska