Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet inom Studerandekåren Novium. Fullmäktige består av 15 ledamöter som väljs direkt av medlemmarna för ett år åt gången genom val på hösten. Fullmäktiges uppgift är bland annat att välja styrelse för Novium, besluta om verksamhetsplan och budget.

Fullmäktigets presidium 2018:

Ordförande

Martin Östman (Pami)
E-post: fo-novium@novia.fi 

Första viceordförande

Heidi Grönqvist (LSK)

Andra viceordförande

Olav Nylund (Ektunnan)

Svenska