Förmåner

Läs mer om aktuella förmåner på www.frank.fi . Gilla också Frank på Facebook för aktuella förmåner Registrera dig på Frank.fi för ännu fler förmåner. För att få ta del av förmånerna på Internet ska du registrera dig på www.frank.fi. Visa upp ditt studiekort då du gör inköp, så får du ta del av studieförmånerna.

Svenska