Årsfest

Noviums styrelse och personal 2017 på Noviums 9:de årsfest i Ekenäs, Raseborg

Årsfesten är studerandekårens årsdag och årets finaste fest. Novium firar sin årsdag 19.3 (festen hålls en näraliggande fredag). Firandet inleds med solenn akt (tal och hälsningar av inbjudna gäster etc), sedan följer bankett, dans och nachspiel. Dagen efter ordnas sillfruktost.

Noviums styrelse 2017 på silliz i Ekenäs, Raseborg

Nästa årsfest ordnas 15.3.2019 i Jakobstad. Mer info kommer då anmälningen öppnat!

Svenska