Stöd framtidens kunnande!

Yrkeshögskolan NoviaNovia behöver en solid ekonomisk grund för sin roll som högklassig regional svenskspråkig yrkeshögskola. Vi bidrar till service på svenska, konkurrenskraftigt näringsliv och rikt kulturliv. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. 
Fram till 31.12.2018 berättigar varje donation till motfinansiering från staten.

Läs mer om varför det lönar sig donera och hur man kan donera: https://www.novia.fi/donera

Bild: Yrkeshögskolan Novia / www.novia.fi

Svenska