Sökes Informationssekreterare

Novium söker till kansliet på Novias campus i Raseborg en

INFORMATIONSSEKRETERARE

För visstidsanställning på deltid 8.3.2018–15.9.2018. Prövotidens längd är två månader. Arbetstiden är flextid 18,75h/vecka (50% av heltid). Lön enligt kollektivavtal för studerandekårsanställda. Under juli månad är Noviums kanslier stängda och under denna tid finns inga arbetsuppgifter för informationssekreteraren, juli är alltså en oavlönad ledig månad.

Till arbetsuppgifterna hör studiekortsbeställningar, uppdateringar av medlemsregistret, uppdatering av hemsidan och framtagning av kommunikationsmaterial för infomail, sociala medier, planscher, trycksaker och liknande. Du är placerad vid studerandekårens kansli på Novias campus i Raseborg, där du även sköter medlemsservice så som utdelning av studiekort och läsårsdekaler under kansliets öppettider.

Den sökande bör ha goda IT-kunskaper, ett självständigt grepp i arbetet och känsla för grafisk design. Erfarenhet av grafiskt arbete i t.ex. inDesign är till fördel. Arbetet sker i nära samverkan med förtroendevalda och Novium/Novias personal och externa samarbetsparter.

För närmare information om arbetsuppgifterna kontakta informationssekreterare Andreas Hindrén, info-novium@novia.fi tel: +358 44 762 3690.

Fritt formulerade ansökningar riktas till jenny.backstrom@novia.fi Vi ser fram emot din ansökan senast torsdag 22.2.2018 kl. 23.59. Märk epostmeddelandet "Ansökan Informations-sekreterare".

De sökande som kallas till arbetsintervju meddelas fredag 23.2. Arbetsintervjuerna hålls på Novias campus i Raseborg måndag 26.2 under eftermiddagen, de sökande bör ha möjlighet att närvara vid denna tidpunkt.

Arbetet inleds 8.3.2018 eller enligt överenskommelse. Inskolning i arbetsuppgifterna sker innan arbetet inleds.

Annonsen på mol.fi

Annonsen som PDF

Svenska