Styrelsen 2018 har konstituerat sig

Pressmeddelande 8.12.2017

Noviums styrelse 2018 har konstituerat sig 7.12.2017 i Vasa.

Styrelsens ansvarsomr√•den och underansvarsomr√•den besl√∂ts under konstituerandem√∂tet. √Ąven utskotten f√∂r 2018 samt deras respektive ordf√∂rande valdes under m√∂tet.

Styrelsens ansvarsposter för 2018:

Titel / Ansvarsområde Namn
Ordförande Maria Tokou
Viceordförande,
Internationellt ansvarig (Åbo och Ekenäs) och
Tutoransvarig (Åbo och Ekenäs)
Sharie Sveholm
Högskolepolitiskt ansvarig och
Kultur/Evenemangs ansvarig (Åbo och Ekenäs)
Jenny Sandberg
Internationellt ansvarig (Vasa och Jakobstad),
Tutoransvarig (Vasa och Jakobstad) och
Kultur/Evenemangs ansvarig (Vasa och Jakobstad)
Edith Nyman
PR-ansvarig Linda Johans
Socialpolitiskt ansvarig Samuli Salminen

Styrelsens underansvarsposter för 2018:

Underansvarsområde Namn
Studerandeföreningar Maria Tokou
ESN √Öbo Sharie Sveholm
Ekenäs Jenny Sandberg
ESN Vasa och Jakobstad Edith Nyman
√Öbo Linda Johans
Studeranderepresentanter och Vasa Samuli Salminen

Styrelsens underansvarsposter för 2018:

Utskott Ordförande
Högskolepolitiska- och Socialpolitiskautskottet Ordförande: Samuli Salminen
Viceordförande: Jenny Sandberg
Tutorutskottet Edith Nyman
Internationellautskottet Sharie Sveholm
Kultur- och evenemangsutskottet Jenny Sandberg
PR-utskottet Linda Johans
Finansutskottet Maria Tokou
Årsfestkommittén Edith Nyman
 

På eventuella frågor svarar:
Maria Tokou, styrelseordförande 2018, tel.0400-312 209
Jenny Backström, generalsekreterare, tel.050-527 2284

Svenska