Sökes Generalsekreterare

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium söker till kansliet i Vasa, Novias campus Wolffskavägen en

GENERALSEKRETERARE

För visstidsanställning på heltid 20.11.2017-31.5.2018.

Generalsekreteraren är studerandekårens ledande tjänsteman, med ansvar för ekonomi, förvaltning och organisationsutveckling. Generalsekreteraren är förman för studerandekårens övriga personal och leder kårkansliernas verksamhet.

Generalsekreteraren är sekreterare i studerandekårens fullmäktige, styrelse, centralvalnämnd och finansutskott samt medlem i Yrkeshögskolans Novias kvalitetsledningsgrupp.

Generalsekreteraren håller kontakt med högskolans ledning, samarbetspartners och finansiärer, samt håller sig uppdaterad i aktuella högskolepolitiska frågor på nationell och regional nivå.

Den sökande önskas ha lämplig högskoleutbildning och erfarenhet av liknande uppgifter. Kunskaper i organisationsledarskap, ekonomihantering, god organisationsförmåga samt kommunikativa färdigheter värdesätts. Erfarenhet av högskolepolitik och förmanskap är meriterande.

Arbetet förutsätter förmåga att kommunicera på svenska, finska och engelska.

Befattningen är på heltid 37,5h/veckan.

Lön enligt kollektivavtal för studerandekårsanställda.

Arbetet inleds 20.11.2017 eller enligt överenskommelse.

För närmare information kontakta generalsekreterare Jonas Sandberg på jonas.sandberg@novia.fi eller tel. 050 527 2284.

Fritt formulerade ansökningar riktas till jonas.sandberg@novia.fi Märk eposten ”ansökan generalsekreterare”. Vi ser fram emot din ansökan senast 15.11.2017 kl.12.

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium, är en intressebevakningsorganisation för Novias ca 4000 studerande, med verksamhet på fyra orter runt om i Svenskfinland. Novium har fyra anställda, placerade vid kårkanslierna i Vasa, Åbo och Raseborg.

 

Svenska