Ellen Westerlund är ny informationssekreterare

Pressmeddelande 6.3.2018
 
Infosekreterare Ellen Westerlund
 
Ellen Westerlund från Ekenäs har valts till informationssekreterare för Studerandekåren Novium under perioden 8.3-15.9.2018. Hon har tidigare jobbat som bl.a. coach, bloggare, servitris och klasslärare. Från och med 8.3.2018 nås Ellen per e-post på info-novium@novia.fi och per telefon på 044-7623690. Som informationssekreterare kommer hon ansvara för studiekorten, medlemsregistret, Noviums veckomail och webbsidor samt kansliet i Raseborg.
 
-Det ska bli roligt, säger Ellen Westerlund om nya tjänsten. Hon välkomnar alla att komma till kansliet och bekanta sig med henne.
 
Ellen vikarierar Andreas Hindrén som börjar på nytt jobb och blir tjänstledig från och med 8.3.2018.
 
För eventuella frågor:
Jenny Backström, generalsekreterare, jenny.backstrom@novia.fi, 050-45272284
Maria Tokou, styrelseordförande, so-novium@novia.fi, 0400-312209
Svenska