Ellen Westerlund är ny informationssekreterare

Svenska