The board

This page will soon be translated...

Noviums Styrelse 2017
På bilden Noviums styrelse 2017. Övre raden från vänster: Ann-Sofie Sandin, Jenny Melin, Diana Lillhannus, Annette Lindgren, Maria Tokou och Jenny Lund. Nedre raden: Pontus Saxén.

Vad är Noviums styrelse och vad gör de?

Styrelsen ansvarar för studerandekårens dagliga verksamhet. Alla som sitter i styrelsen har ett eget ansvarsområde och styrelsens arbete leds av styrelsens ordförande. Styrelsen ser till att verksamhetsplanen förverkligas.

Noviums styrelse utses av Noviums fullmäktie, på fullmäktigets konstituerande möte (under hösten). Styrelsens mandat är ett kalenderår (1 januari till 31 december).

Styrelsen 2017 består av följande personer:

  • Styrelseordförande Jenny Melin
  • Viceordförande och internationellt ansvarig (nord / Vasa och Jakobstad) Maria Tokou
  • Högskole- och socialpolitiskt ansvarig Pontus Saxén
  • Kultur och evenemangsansvarig Diana Lillhannus
  • Tutoransvarig (syd / Åbo och Ekenäs) och internationellt ansvarig (syd / Åbo och Ekenäs) Gabriela Butbul. Ersättare: Jenny Lund
  • PR-ansvarig Annette Lindgren
  • Tutoransvarig (nord / Vasa och Jakobstad) Ann-Sofie Sandin
English