Stöd framtidens kunnande!

Yrkeshögskolan NoviaNovia behöver en solid ekonomisk grund för sin roll som högklassig regional svensksprÄkig yrkeshögskola. Vi bidrar till service pÄ svenska, konkurrenskraftigt nÀringsliv och rikt kulturliv. De insamlade medlen anvÀnds för att stöda undervisningen vid Novia. 
Fram till 31.12.2018 berÀttigar varje donation till motfinansiering frÄn staten.

LÀs mer om varför det lönar sig donera och hur man kan donera: https://www.novia.fi/donera

Bild: Yrkeshögskolan Novia / www.novia.fi

Swedish