Internationell tutor

En internationell tutor tar emot utbytesstuderanden eller engelskspråkiga examensstuderanden och gör dem bekanta med Finland, studiestaden och studielivet. Som internationell tutor har du goda möjligheter att bekanta dig med olika kulturer, träna dina språkkunskaper och se ditt land och din studie stad med nya ögon. Detta fungerar även som en bra förberedelse om du själv funderar på att åka på utbyte.

Internationella tutor utbildningen

Den internationella tutorutbildningen hålls under en dag i november varje år i både Vasa och Åbo. Du kan därmed delta i utbildningen på den ort som passar dig bäst. Under utbildningen får du kunskap i bl.a. kulturkrockar, gruppdynamik och ledarskap samt interkulturell kommunikation. Att vara internationell tutor ger 2 studiepong det första året, och 1 studiepoäng det andra året.

Undefined