The board

This site will soon be translated...

Chair of the board
Jenny Melin
phone: 0400 876367
E-mail: so-novium@novia.fi

Viceordförande och internationellt ansvarig (nord / Vasa och Jakobstad)
Maria Tokou
E-mail: ia-novium@novia.fi

Högskole- och socialpolitiskt ansvarig
Pontus Saxén
E-mail: sopo-novium@novia.fi

Kultur och evenemangsansvarig
Diana Lillhannus
E-mail: kua-novium@novia.fi

Tutoransvarig (syd / Åbo och Ekenäs) och internationellt ansvarig (syd / Åbo och Ekenäs)
Gabriela Butbul
E-mail: tua-syd-novium@novia.fi

PR-ansvarig
Annette Lindgren
E-mail: pr-novium@novia.fi

Tutoransvarig (nord / Vasa och Jakobstad)
Ann-Sofie Sandin
E-mail: tua-nord-novium@novia.fi

English